EOE周报第七期(8.29~9.4)

EOE周报第七期(8.29~9.4)

各位eu们大家好,这里是EOE周报的第七期。周报组致力于为EOE粉丝服务,陪伴五位女孩成长进步。本周报旨在收集记录EOE组合的大家最新一周(8.29~9.4)的活动,让平时没有时间追直播的eu们可以轻松了解一周的活动信息和高光时刻,同时也更便大家补录播。  

EOE周报第七期(8.29~9.4)

本周重要事件:

2022.8.30

@虞莫MOMO 由于感冒生病请假

EOE周报第七期(8.29~9.4)


每周数据

🥕露早GOGO🥕

本周涨粉:1775
本周共发布(8)条动态,其中评论最高为↓↓ 

EOE周报第七期(8.29~9.4)

动态跳转链接→


本周共发布(4)条视频,其中播放量最高为↓↓ 


EOE周报第七期(8.29~9.4)

🍆虞莫MOMO🍆
本周涨粉:927

本周共发布(7)条动态,其中评论最高为↓↓ 

EOE周报第七期(8.29~9.4)

动态跳转链接→→


本周共发布(6)条视频,其中播放量最高为↓ ↓


EOE周报第七期(8.29~9.4)

🐻莞儿睡不醒🐻
本周涨粉:768

本周共发布(6)条动态,其中评论最高为↓↓ 

EOE周报第七期(8.29~9.4)

动态跳转链接→→


本周共发布(5)条视频,其中播放量最高为↓↓ 


EOE周报第七期(8.29~9.4)

🍯柚恩不加糖🍯
本周涨粉:986

本周共发布(10)条动态,其中评论最高为↓↓

EOE周报第七期(8.29~9.4)

动态跳转链接→→


本周共发布(4)条视频,其中播放量最高为↓↓


EOE周报第七期(8.29~9.4)

👿米诺高分少女👿
本周涨粉:488

本周共发布(6)条动态,其中评论最高为↓↓ 

EOE周报第七期(8.29~9.4)

动态跳转链接→→


本周共发布(2)条视频,其中播放量最高为↓↓ 


EOE周报第七期(8.29~9.4)

🤖EOE组合🤖

本周涨粉:189

本周共发布(5)条动态,其中评论最高为↓↓

EOE周报第七期(8.29~9.4)

动态跳转链接→→


本周共发布(0)条视频,其中播放量最高为↓↓ 


EOE周报第七期(8.29~9.4)

直播回顾


直播录像:


2022.8.31


EOE周报第七期(8.29~9.4)

↑↑直播推荐语:

二次元?偶像宅?小厨娘背地里不为人知的一面大公开!


2022.9.1


EOE周报第七期(8.29~9.4)

↑↑直播推荐语:

哆啦A梦xdz和海王柚恩的商业互吹,米诺在一旁……
胆大机智莞柚早三人组速通鬼吹灯4!


2022.9.2


EOE周报第七期(8.29~9.4)

↑↑直播推荐语:

和早早的卧谈会,诶?怎么un来了,那我呢?不对不对,啊对的对的!

EOE周报第七期(8.29~9.4)

↑↑直播推荐语:

柚柚大闯关,和柚恩蜜的心动刺激大冒险!


2022.9.3


EOE周报第七期(8.29~9.4)

↑↑直播推荐语:

赛博²米诺与柚茄莞早四人的荒岛生存大攻略!你们咋还吃人呢,原来吃的是我呀🥰


直播切片:

EOE周报第七期(8.29~9.4)

EOE周报第七期(8.29~9.4)

EOE周报第七期(8.29~9.4)

EOE周报第七期(8.29~9.4)

EOE周报第七期(8.29~9.4)

EOE周报第七期(8.29~9.4)

EOE周报第七期(8.29~9.4)

EOE周报第七期(8.29~9.4)

EOE周报第七期(8.29~9.4)

EOE周报第七期(8.29~9.4)

EOE周报第七期(8.29~9.4)

EOE周报第七期(8.29~9.4)

EOE周报第七期(8.29~9.4)


二创推荐

二创推荐难免会有遗漏,没被选上推荐的作品中也有很多很棒的,希望小伙伴们不要灰心,积极投稿哦~

视频


混剪/精剪


EOE周报第七期(8.29~9.4)

EOE周报第七期(8.29~9.4)


整活

MMD

EOE周报第七期(8.29~9.4)


手书


EOE周报第七期(8.29~9.4)

EOE周报第七期(8.29~9.4)


舞蹈


EOE周报第七期(8.29~9.4)


逆天抽象


EOE周报第七期(8.29~9.4)


其他

专栏文章

EOE周报第七期(8.29~9.4)

EOE周报第七期(8.29~9.4)


美图

EOE周报第七期(8.29~9.4)

https://t.bilibili.com/700957796909187128?tab=2

EOE周报第七期(8.29~9.4)

https://t.bilibili.com/700816209015210020?tab=2

EOE周报第七期(8.29~9.4)

https://t.bilibili.com/700597457737744464?tab=2

EOE周报第七期(8.29~9.4)

https://t.bilibili.com/700504669269524480?tab=2

EOE周报第七期(8.29~9.4)

https://t.bilibili.com/700338303721799687?tab=2

EOE周报第七期(8.29~9.4)

https://t.bilibili.com/700251953400119299?tab=2

EOE周报第七期(8.29~9.4)

https://t.bilibili.com/700131320642142243?tab=2

EOE周报第七期(8.29~9.4)

https://t.bilibili.com/700107852936642662?tab=2

EOE周报第七期(8.29~9.4)

https://t.bilibili.com/699988504392761347?tab=2

EOE周报第七期(8.29~9.4)

https://t.bilibili.com/699927077784125449?tab=2

EOE周报第七期(8.29~9.4)

https://t.bilibili.com/699862004716797956?tab=2

EOE周报第七期(8.29~9.4)

https://t.bilibili.com/699856335372550181?tab=2

EOE周报第七期(8.29~9.4)

https://t.bilibili.com/699833017979371523?tab=2

EOE周报第七期(8.29~9.4)

https://t.bilibili.com/699818574019035170?tab=2

EOE周报第七期(8.29~9.4)

https://t.bilibili.com/699809172328284246?tab=2

EOE周报第七期(8.29~9.4)

https://t.bilibili.com/699809000543223879?tab=2

EOE周报第七期(8.29~9.4)

https://t.bilibili.com/699667966684299289?tab=2

EOE周报第七期(8.29~9.4)

https://t.bilibili.com/700468020302053381?tab=2

EOE周报第七期(8.29~9.4)

https://t.bilibili.com/700745226098049049?tab=2

EOE周报第七期(8.29~9.4)

https://t.bilibili.com/699830320747249672?tab=2

EOE周报第七期(8.29~9.4)

https://t.bilibili.com/700426092842844180?tab=2

EOE周报第七期(8.29~9.4)

https://t.bilibili.com/700049948201189383?tab=2

EOE周报第七期(8.29~9.4)

https://t.bilibili.com/699715675175780369?tab=2

EOE周报第七期(8.29~9.4)

https://t.bilibili.com/699315195247329321?tab=2

EOE周报第七期(8.29~9.4)

https://t.bilibili.com/700968285207789601?tab=2

EOE周报第七期(8.29~9.4)

https://t.bilibili.com/700593566497374295?tab=2

EOE周报第七期(8.29~9.4)

https://t.bilibili.com/700175936766607368?tab=2

EOE周报第七期(8.29~9.4)

https://t.bilibili.com/700800833039630352?tab=2

EOE周报第七期(8.29~9.4)

https://t.bilibili.com/700048170075291680?tab=2

EOE周报第七期(8.29~9.4)

https://t.bilibili.com/699869984777568256?tab=2

EOE周报第七期(8.29~9.4)

https://t.bilibili.com/700607443530416133?tab=2

EOE周报第七期(8.29~9.4)

https://t.bilibili.com/699892872643608613?tab=2

EOE周报第七期(8.29~9.4)

https://t.bilibili.com/700806188852314183?tab=2

EOE周报第七期(8.29~9.4)

https://t.bilibili.com/700785280963051521?tab=2

EOE周报第七期(8.29~9.4)

https://t.bilibili.com/700962091882774664?tab=2

EOE周报第七期(8.29~9.4)

https://t.bilibili.com/700596826386989095?tab=2

EOE周报第七期(8.29~9.4)

https://t.bilibili.com/700509221939052632?tab=2

EOE周报第七期(8.29~9.4)

https://t.bilibili.com/700429739263787046?tab=2

EOE周报第七期(8.29~9.4)

https://t.bilibili.com/700060406442360867?tab=2

EOE周报第七期(8.29~9.4)

https://t.bilibili.com/700615951865872405?tab=2

EOE周报第七期(8.29~9.4)

https://t.bilibili.com/700190582599843840?tab=2

EOE周报第七期(8.29~9.4)

https://t.bilibili.com/699773274991624244?tab=2

EOE周报第七期(8.29~9.4)

https://t.bilibili.com/700278088280309784?tab=2

EOE周报第七期(8.29~9.4)

本周周报到这里就结束了哦~
感谢小伙伴们的观看!

特别感谢:
运营:@柚香糯米 @量子少年_诸葛亮 @雪梓下雪乃 @烤橘子之神
美工:@猫曛馒头 @诺米饭周报 @赛博养老 @水月鏡 @芒果拉面 @但-奶-酪 @ReloVisual @九皋不是酒糕啊

视频剪辑:@乌鴉坐飞姬 @星宫璃茉 @颜默丶 @莞儿的小棉袄 @小忍轻松快乐 @墨绯yoyo @不清JOJO @莞儿睡不醒的粉丝 @壹ちゃン  @米雪你好 @玊圇

文案:@阳曌 @幻天-飞雪 @小律律
二创收集:@苟性 @拨开棉花找幸福的人 @裂谷城的蜂蜜与酒
表情包制作:@米诺的修勾 @叫我镜大人
专栏制作: @量子少年_诸葛亮 @烤橘子之神


EOE周报第七期(8.29~9.4)

欢迎关注:
@EOE组合 @露早GOGO @虞莫MOMO @莞儿睡不醒 @柚恩不加糖 @米诺高分少女

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1444887080@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注